”Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoo, että Korkeimman hallinto-oikeuden presidentin Pekka Hallbergin menettely isoäitien käännytysjupakassa on ollut perustuslain mukaisen hallintotavan vastaista. Oikeusasiamies kuitenkin pitää Hallbergin päätöstä inhimillisesti ymmärrettävänä mutta ei hyväksyttävänä.”
     Pitääkö päätellä, että saadakseen ”hyväksytty”-arvosanan Hallberg olisi saanut tai hänen olisi pitänyt menetellä tavalla, jota ei voi inhimillisesti ymmärtää? Oho, sain aikaan lauseen, johon juristikin voisi olla tyytyväinen. Mikä vahinko Suomen lakitieteelle koituikaan siitä, että huono muisti ja totaalinen kiinnostuksen puute estivät minua opiskelemasta juristiksi. Olisin nyt turvallisesti eri planeetalla kuin normaalit ihmiset.
     Lainoppineiden enemmistö on kuulemma samalla kannalla kuin Jääskeläinen ja kansan enemmistö samalla kannalla kuin Hallberg. Toisin ei voisi ollakaan.